Home / Cẩm Nang / Tiếng anh cho người đi làm – Cách chào hỏi và tạm biệt trong môi trường làm việc – Học hay

Tiếng anh cho người đi làm – Cách chào hỏi và tạm biệt trong môi trường làm việc – Học hay

Bắt mạch” Những sai lầm khi học tiếng Anh giao tiếp - English Coffee

Video cách chào hỏi và tạm biệt trong công ty – Tiếng anh cho người đi làm

Cách chào hỏi và tạm biệt trong công ty – Tiếng anh cho người đi làm

Chúng ta chào “How do you do” với người khác khi cần chào hỏi trang trọng hoặc chúng ta gặp họ lần đầu tiên. Cách này được dùng hầu hết trong mọi tình huống, và cách đáp lại câu chào hỏi này cũng là “How do you do”

Chúng ta chào “Good morning” với những người chúng ta ít quen biết hay những khi bạn cần chào hỏi trang trọng. Cách chào này được dùng trước giờ trưa. Với những người bạn biết rõ hơn bạn cũng có thể chào đơn giản “Morning”.

Chúng ta chào “Good afternoon” với những người chúng ta không biết rõ ở khoảng thời gian  giữa thời gian trưa và trước chiều tối

Chúng ta chào “Good evening” với những người chúng ta không biết rõ vào thời gian sau 6 giờ tối. Với những người chúng ta biết rõ hơn chúng ta có thể chào đơn giản “Evening”.

Cách chào phổ biến nhất là “Hello”, cách này thường đi kèm với tên riêng. (Hi!- nghe thân thiện và gần gũi hơn.)

Sau những lời chào gần gũi, ít trang trọng hơn  thường là câu hỏi “How are you?” Câu đáp lại tiêu chuẩn là “I’m fine, thank you? And you?”

Greetings:

Greetings

Replies

How do you do

 

How do you do

Hello! How are you?

 

(I am) Fine, thank you.

(I am) Very well, thank you.

(I am) Quite well, (I am).

Or

Not so well, thank you

So, so.

More or less all right.

Tất cả những lời đáp này thường đi kèm với câu hỏi lịch sự: “And how are you?” hay “How about you?” hay “and you?”

Good morning!

 

Good morning! (thường đi kèm với một cụm thể hiện sự lịch sự: “Nice weather, isn’t it?)

Good afternoon!

 

Good afternoon! (“Lovely day, isn’t it?”

Hello! (“Nice to see you.”)

Hello! (Hullo! Hallo!)

 

Hello! (“Nice to see you.”)

Câu nói thường được sử dụng khi chúng ta rời đi là “Good bye”, nhưng có nhiều cách nói tạm biệt ít trang trọng hơn như:

Farewells

Replies

Goodbye!

Goodbye (“it’s been nice to meet you”/ or “seeing you”

Goodbye!

Bye! Hope to see you soon (informal)

So long

So long! (“See you later”/ or “I’ll be seeing you!”

Bye bye!

Bye bye! (Take care!”)

Cheerio!

Cheerio! (“keep in touch.”)

See you soon!

See you! (“Call me some day.”)

Farewell (khi phải xa nhau một khoảng thời gian dài)

Farewell! (“I’m going to miss you.”)

I am gonna miss you.

Bye! Have a nice weekend!

Thanks, you too!

Good night! (trước khi đi ngủ)

Good night! (Sweet dreams!)

Bài tập thực hành chào hỏi và tạm biệt trong công ty – Tiếng anh cho người đi làm

 1. What is the most accepted formal way of greeting which is suitable any time of day?
 • What standard replies are there to ”good morning”, ”good afternoon”, ”good evening”?
 • What is the widely used formula of an informal greeting?
 • What are the standard replies to the question ”How are you?”
 • When people part, what do they usually say that is suitable any time of day?
 • Which are the less formal ways of saying good-bye?
 • When do you say ”Good night?”
 1. List what is right to say and how to behave:
 • when greeting a person you do not know well (in the morning, after lunch time, after 6 o’clock)
 • when greeting a friend
 • when parting with a person you do not know very well (in the morning, after lunch time, after six o’clock, after eight o’clock at night)
 • when parting with a friend
 • when formally introduced.
 1. Say how you respond to:
 • ”How do you do.”
 • ”Good morning (Good afternoon, Good evening).”
 • ”Hello, how are you?”
 1. Say what to say:
 • when greeting a person you do not know well„
 • when greeting a person you know well
 • when parting formally
 • when saying good- bye informally.
 1. Practise greeting each other and tahing leave.
 2. Watch and practise (dramatize) the above flashes of conversation.

Link bài: https://hochay.com/tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-cach-chao-hoi-va-tam-biet-trong-moi-truong-lam-viec-hoc-hay-307.html

#Tienganhgiaotiep #tienganhdilam #tienganhtheochude #tienganhvanphong #tienganh #tienganhgiaotiepthongdung #tienganhgiaotiepchonguoimoibatdau

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Tiếng anh cho người đi làm – Cách nói lời đề nghị, cầu khiến, xin lỗi trong môi trường làm việc – Học hay

Video đoạn hội thoại về cách nói lời đề nghị, cầu khiến và xin lỗi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *